Brabant Water en MVO

Brabant Water wint, zuivert en distribueert water van uit- stekende kwaliteit voor 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant en een klein deel van Zeeland. In dat proces van bron tot kraan doen we nadrukkelijk meer dan de Drinkwaterwet van ons verlangt. Bijvoorbeeld door een duurzame bedrijfsvoering te hanteren, een betrokken werk- gever te zijn en ons actief in te zetten voor de Brabantse sa- menleving. Zo leveren we een maatschappelijke, duurzame bijdrage in het verlengde van onze kerntaak.